Veřejné zakázky

Detail aktuality - Nahlášení chyby na hotline nen.nipez.cz


Admin

Dobrý den

Při zpracování datového souboru zadavatele "Moravská zemská knihovna" jsme u zakázky P17V00004032 nenalezli platné datum uveřejnění VZ na profilu zadavatele.

Obdobné chyby jsme zaregistrovali i u další profilu zadavatelů. Například zakázka "Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro podtlakovou terapii ran a bezplatná výpůjčka podtlakových léčebných jednotek II." 
Žádáme Vás tímto o nápravu chybového stavu.

s pozdravem

Artur Čuba
etendry.cz