Veřejné zakázky

Detail aktuality - Zaslali jsme žádost o odstranění chyb na Ministerstvo spravedlnosti


Admin

Dobrý den

Zabýváme se zveřejňováním informací o vypsaných veřejných zakázkách(profil zadavatele).

Při získávání dat z vašeho profilu zadavatele jsme zjistili,že opakovaně zobrazujete data, 

která neodpovídají zákonu(134/2016), potažmo vyhlášce(č. 168/2016 Sb.).

Vámi zobrazovaná data pro jednotlivé organizace např. Okresní soud v Semilech se odkazují na profil zadavatele Ministerstva spravedlnosti.  V datech(pro strojové zpracování) z daného okresní soudu (a dalších) se zobrazují data všech podřízených organizací využívající danou internetovou adresu profilu zadavatele Ministerstva vnitra.

  • Dle zákona " Zadavatel zajistí, aby internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny informace o veřejných zakázkách výhradně tohoto zadavatele.".
    (Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR - "Ano, internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ), musí odkazovat přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny informace o veřejných zakázkách výhradně daného zadavatele. Platí pravidlo, že jeden profil zadavatele může být využíván pouze jedním zadavatelem.")
  • V případě, že by se jednalo o tzv. provozní jednotku, který využívá  profil zadavatele své nadřazené organizace, se Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyjádřilo následovně. "Podřízené organizace jednoho zadavatele mají možnost využívat jeden profil zadavatele společně s nadřízeným zadavatelem (multiprofil) za předpokladu, že daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování, podle jednotlivých podřízených organizací tak, aby byl zřejmý zadavatel konkrétní veřejné zakázky.
    Tím není dotčena povinnost podřízených organizací uveřejnit svůj profil zadavatele ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05, což znamená, že internetová adresa, kterou podřízená organizace uveřejní na VVZ, musí odkazovat přímo na tu část „multiprofilu“, kterou využívá pouze TATO JEDNA KONKRÉTNÍ podřízená organizace. Čili, i zde platí zásada, jeden profil zadavatele může být využíván pouze jedním zadavatelem.
    NENÍ MOŽNÉ, aby podřízená organizace, která je samostatným zadavatelem, využívala stejný profil, jako jeho nadřízená organizace."

S vyjádřením k daným bodům Ministerstva pro místní rozvoj ČR také souhlasí Nadačním fond proti korupci, Rekonstrukce státu i Amnesty international. Které jsem žádal taktéž o jejich stanoviska.

Tímto Vás žádám o odstranění vad. 

 

  1. Úpravu adres profilu zadavatele tak aby byly jedinečné a vedly přímo na profil zadavatele konkrétní podřízené organizace
  2. Opravu strojově zpracovaných dat profilu zadavatele tak, aby zobrazovala data pouze konkrétního zadavatele podřízené organizace

S pozdravem

Admin
etendry.cz

PS: Žádost o nápravu jsem již jednou zasílal. Bez jakékoliv zpětné reakce.